Trechterspinnen

Familie Agelenidae

Terug naar start <------

Er leven 28 bekende soorten in Noord-Europa die in acht genera geplaatst zijn. De meeste spinnen die tot deze familie behoren hebben verlengde spintepels. Tot deze familie behoort de welbekende renspin, ook wel bekend als huisspin (Tegenaria).
Tegenaria atrica

Deze spinnen weven een buisvormige vluchtplaats aan één kant van de horizontaal gebouwde mat. De mat bevat geen kleefstof maar is vervaardigt van een zeer fijn spinsel waarin vele kris kras lopende draden zijn aangebracht. Als een prooidier op de mat terechtkomt dan snelt de spin er naar toe en sleept de prooi naar haar vluchtplaats waar ze het slachtoffer verorbert.
De eicocon wordt in de buisvormige vluchtplaats bewaakt door zowel het mannetje als het vrouwtje.


Genus Agelena

Tot dit genus behoren in Europa twee soorten. Ze leven op een horizontaal geweven web tussen het gras, struikgewas of boomwortels. Het kop-borststuk is plat en ze hebben lange harige poten.
De spin maakt een schuilplaats in een tweede buisvormige web in de buurt van het vangmatweb.

Agelena labyrinthica. Zij leeft tussen lage vegetatie en struikgewas. Het wijfje bewaakt haar jongen tot haar dood.
Agelena similis lijkt op Agelena labyrinthica maar heeft een rood-bruine streep op haar buik.
Agelena gracilens Agelena gracilens
Agelena sp. Agelena sp.

Genus Coelotes

In Europa zijn drie soorten bekend. De spin leeft in bossen waar ze op de grond tussen hout en stenen een buisvormige schuilplaats maakt. Rond de ingang wordt een kraag van spinweb gemaakt. De tunnel kan ongeveer 10 cm diep worden.
Het vrouwtje voedt haar jongen door het verteerde voedsel op te braken of door een prooi met haar jongen te delen. Zij voedt haar jongen tot ze dood gaat.
De spin wordt 8 - 15 mm groot.

Coelotes terrestris

Coelotes terrestris (lijkt erg op Coelotus atropos).


Genus Tegenaria

Deze spin vindt vaak de dood in doeken, bezems en stofzuigers. Zij staat ook wel bekend als huisspin of renspin.
Elf soorten zijn er bekend in NW-Europa. Bijna alle soorten maken een horizontale mat van fijn spinsel met een buisvormige schuilplaats aan één kant van de mat.
Van vrouwtjes die in woonhuizen leven is bekend dat ze meerdere jaren oud kunnen worden.
De spin brengt het overgrote deel van de tijd door op haar web. In de late zomer en de herfst gaat het mannetje op zoek naar een vrouwtje. De langbenige spin jaagt ons dan soms de stuipen op het lijf omdat hij met grote snelheid door het huis rent. De mannetjes brengen na de copulatie enkele weken door met het vrouwtje. Het vrouwtje bewaakt haar eizakjes tot de eitjes uitkomen en de jongen de moeder verlaten.


Tegenaria atrica is tussen de 6 en 10 mm groot. De tekening is variabel.

Deze spinnen leefden vroeger in en nabij grotten. Ze kunnen vrij snel voortbewegen op hun lange poten en leven van kleine lopende insecten die met hun poten verstrikt raken in het web.

 

Onder
Tegenaria atrica mannetje. Deze enorme spin werd gevonden in de kelder van het laboratorium waar ik werk. Let op de wespenkop op de achtergrond om een idee te krijgen hoe groot hij was.

Tegenaria atrica


Jongen na een vervelling. Let op de lege velletjes.

Tegenaria agrestris
Tegenaria agrestris ook wel bekend in de USA als Hobo spider. Zij wordt ook wel Tegenaria aggressive of 'agressieve huisspin' genoemd. Deze spin is waarschijnlijk door de 'Pelgrim fathers' naar de USA gebracht en is geëvolueerd tot een agressieve spin met een beet die weefselbeschadiging veroorzaakt. Zij werd in 1930 voor het eerst ontdekt en is sinds 1960 in de 'Pacific North West' de meest algemeen voorkomende huisspin geworden omdat ze daar bijna geen natuurlijke vijanden heeft. De spin Tegenaria gigantea schijnt haar enige vijand te zijn. Van de Tegenaria agrestris soort die in Europa voorkomt is het nare gedrag niet bekend.
Zie ook: Hobo spider site.

Tegenaria_parietina

Tegenaria_parietina

Tegenaria parietina mannetje

Tegenaria parietina mannetje

Tegenaria duellica (gigantea) ©Lionel Dabat

Tegenaria silvestris

Tegenaria agrestis Tegenaria agrestis
Tegenaria agrestis Tegenaria agrestis
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea

Genus Textrix

Textrix denticulata. Dit prachtige spinnetje heeft een lengte van 6 - 8 mm. Ze is erg snel en lijkt op een wolfspin maar is te herkennen aan haar lange spintepels.

Ed Nieuwenhuys, 26 oktober 2005