Krabspinnen

Zie ook Familie Eusparassidae

En Familie Thomisidae

Terug naar start <------


Family Philodromidae

Genus Philodromus

De spinnen van dit genus kun je herkennen aan het feit dat het tweede paar poten langer is dan de andere poten. Ze zijn tussen de 3 en 7 mm groot, Het zijn 'stille' spinnen, die goed gecamoufleerd zijn. Als ze vluchten, rennen ze zijwaarts weg. Er kan een groot verschil zijn tussen mannetjes en vrouwtjes, zie de foto's van de Philodromus dispar. Bij andere soorten kunnen de verschillende sexen gelijk zijn.

 

Philodromus albidus man

Philodromus albidus man

Philodromus aureolus .Philodromus aureolus

Philodromus aureolus man en vrouw

Philodromus cespitumV Philodromus cespitum M Philodromus cespitum

Philodromus dispar Philodromus dispar

Philodromus dispar man en vrouw. Let op het opvallende verschil (dispar) tussen het mannetje en het vrouwtje.

Philodromus emarginatus

Philodromus emarginatus man en vrouw.

Philodromus fuscomerginatus vrouw

Philodromus rufus vrouw en man

 

Onbekenden.

Philodromus ZZ007, ZZ008 and ZZ015.


Genus Tibellus

Tibellus oblongus vrouw Tibellus oblongus vrouw
Tibelus oblongus
Tibellus oblongus vrouw Tibellus oblongus man

Een mooie krabspin, die gemakkelijk herkend kan worden aan de twee vlekken en het langwerpige achterlijf. Er leven slechts twee soorten in NW-Europa.
Ze worden ongeveer 8 tot 10 mm groot en leven tussen hoog gras.


Genus Thanatus

Zeven soorten komen voor in NW-Europa. Zij hebhen een duidelijke hartvlek en leven op de grond tussen lage vegetatie. Ze worden nog wel eens verward met Philodromus en de wolfspin Alopecosa.

Thanatus arenarius Thanatus arenarius
Thanatus arenarius Thanatus arenarius
Thanatus alpinus
Thanatus alpinus Thanatus alpinus
Thanatus sp.
Thanatus sp. Thanatus formicinus by Lionel Dabat
Thanatus ZZ226 Thanatus ZZ226

 


 Ed Nieuwenhuys, 9 Mei 2009
28 Juni 2007
2 Mei 2005