Strekspinnen

Familie Tetragnathidae

Terug naar start <------

Tot deze familie behoren ongeveer 50 soorten waarvan er 11 zijn beschreven in NW-Europa. Twee genera worden gevonden en deze stammen waarschijnlijk af van dezelfde evolutionaire lijn als de wielwebspinnen. Zij bouwen ook wielwebben. De familie van de Tetragnthidae wordt vooral gevonden in een vochtige, moerasachtige leefomgeving. De spinnen hebben lange dunne lijven en hun buik is metaalachtig en glanzend. Zij bouwen wielwebben met een opening in het midden net als de Metidae.


Genus Pachygnatha

In Europa leven drie soorten. Gedurende de dag leven ze op de grond en 's nachts kruipen ze omhoog in de vegetatie.
Zij maken geen webben.

Pachygnatha clercki.Pachygnatha clercki male

Pachygnatha clercki vrouwtje en mannetje.

Pachygnatha degeeriPachygnatha degeeri


Genus Tetragnatha

In Europa komen acht soorten voor. Ze kenmerken zich door hun lange lichaam en enorm lange kaken. Ze spinnen een wielweb met een gat in het centrum. De webben van de Tetragnathidae hebben opvallend weinig spiralen.

De kaken.

Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa
Tetragnatha extensa closeup Tetragnatha extensa copulatie.

Let op de lange kaken van het mannetje en het vrouwtje die in elkaar grijpen om de partner vast te houden.

Tetragnatha extensa Tetragnatha montana Tetragnatha montana
Tetragnatha extensa female Tetragnatha montana male Tetragnatha montana female

Tetragnatha obtusaTetragnatha obtusa

Tetragnatha sp.Tetragnatha sp.


Ed Nieuwenhuys, 1 Maart 2003