Kogelspinnen

Familie Theridiidae

Terug naar start <------


Familie Theridiidae

Dit is een vrij grote spinnenfamilie met in Europa meer dan 300 beschreven soorten. De aanwezigheid van deze spinnen, die leven op droge stenige muren van huizen, schuren en dergelijke, is te herkennen aan het niet kleverige, driedimensionale, ruimtelijke, web dat er wat rommelig uitziet.
De spin verstopt zich in het donker of trekt zich terug in een met rommel bedekte schuilplaats dat van webdraad gemaakt is.
Er zijn soorten die een zeer simpel H-vormig web van één draad maken en sommige soorten maken zelfs helemaal geen web.
De naam kogelspin slaat op het vaak kogelronde, glimmende achterlijf van de spin.
De Theridiidae vallen onder de groep kaardespinnen (Zie: webdraad) omdat zij hun zijde kammen (kaarden) met borstels die op de achterpoten zitten. In het geborstelde, niet plakkerige, webdraad raken insecten verward.

Ook de "Zwarte weduwe" behoord tot deze familie. De beet van deze Latrodectus-spin is niet dodelijk voor de mens zoals vaak wordt beweerd. Hij kan wel zeer pijnlijk zijn, maar dat is een bijensteek ook. De "Zwarte weduwe" komt niet in Nederland en België voor. More about Latrodectus venomity here <--


De koffieboonspin Steatoda bipunctata


Genus Asagena

Deze spin is tussen de 3 en 5 mm lang en kan in heel Europa worden gevonden in droog grasland.
Asagena phalerata, Heidesteatoda, wordt vaak waargenomen tussen mieren en zelf in mierennesten. Zoals verwacht leeft zijn voornamelijk van mieren.

Asagena phalerata Asagena phalerata

Genus Parasteatoda and Cryptachaea (was genus Achaearanea)

Deze spinnen hebben een lengte die varieert tussen de 3 en 7 mm.
De soort kan eenvoudig herkent wordt aan het achterlijf dat van opzij gezien veel hoger is dan breed. Van bovenaf gezien is het achterlijf cirkelvormig
In één soort kan de kleurvariatie groot zijn. De eicocon lijkt van bruin papier gemaakt te zijn
De schuilplaats van de spin in het web bevindt zich in het midden van het web is is vaak een kegelvormig gevouwen blaadje vaak bedekt met rommel en dode insecten.
Parasteatoda tepidariorum, broeikasspin, komt in de hele wereld voor - is een kosmopoliet - en bouwt zijn web vaak op de droge muren van gebouwen.
In Nederland komt hij voor in kassen en binnenshuis waar hij goed gedijt.

Parasteatoda lunata (Prachtkogelspin) man en vrouw in het web  
Parasteatoda lunata met jongen Parasteatoda lunata man
Parasteatoda lunata Parasteatoda tepidariorum (Broeikasspin) met mier
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum met eicocon
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum man
Achaeranea ZZ169
Achaeranea ZZ169 Parasteatoda tepidariorum met een huisspinTegenaria sp.

Genus Kochiura and Selimus (was genus Anelosimus)

Drie soorten komen voor in NW-Europa. Ze zijn herkenbaar aan de donkere middenband op het achterlijf.
Deze spinnen zijn ongeveer 3 mm lang en ze komen voor op struikgewas en bomen.

Selimus vitatatus man (Slanke kogelspin) Selimus vitatatus
Anelosimus vittatatus Anelosimus vittatatus
Selimus vittatatus vrouw Selimus vittatatus vrouw


Genus Crustulina

Twee soorten, met een lengte tussen de 1,5 en 2,5 mm, komen in onze streken voor.
Beide soorten maken onopvallende webjes is lage vegetatie.
De eicocon is wit en ovaal van vorm en wordt vaak bewaakt door het vrouwtje.
Man en vrouw lijken sterk op elkaar.

Crustulina guttata
Crustulina guttata (Gevlekt raspspinnetje) Crustulina guttata


Genus Enoplognatha

Enoplognatha ovata (Gewone tandkaak) komt in verschillende kleuren, wit, geel en rood of combinatie hiervan voor. De gepaarde zwarte vlekken zijn altijd aanwezig.

Het is een agressieve jager die er niet voor terugdeinst om grote prooien te overmeesteren.

Ze hebben een lengte van 3 tot 6 mm en de spin leeft op lage vegetatie en struikgewas.
Opvallend zijn de blauwe eicocons. Het blad waarop de eicocon ligt is vaak wat omgekruld.


Enoplognatha ovata lijkt erg op Enoplognatha latimana.

Enoplognatha ovata male
Enoplognatha ovata met eicocon Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata man

Er zijn drie kleurvariëteiten van Enoplognatha ovata. Wit, geel en rood.

Enoplognatha ovata
Enoplognatha mordax? Enoplognatha mordax?
Enoplognatha mordax? (Schorrentandkaak) Enoplognatha mordax?