Trechterspinnen

Familie Agelenidae Home <------


Tegenaria atrica. Deze mannetjes huisspin jaagt in de herst velen de schrik aan als hij door de huiskamer rent.

In Nederland ongeveer 28 bekende soorten in acht genera beschreven. De meeste spinnen die tot deze familie behoren hebben lange spintepels.
Tot deze familie behoort de welbekende renspin, ook wel bekend als huisspin. Deze spin behoort tot het genus Tegenaria. Een ander veel voorkomende spin is de "gewone doolhofspin" of labyrintspin, Agelena labyrintica, die opvallende horizontale webben van ongeveer 10 bij 10 cm in struiken weeft.
Deze spinnen weven een buisvormige vluchtplaats aan één kant van de horizontaal gebouwde mat. De mat bevat geen kleefstof maar is vervaardigt van een zeer fijn spinsel waarin vele kris kras lopende draden zijn aangebracht. Als een prooidier op de mat terechtkomt dan snelt de spin er naar toe en sleept de prooi naar haar vluchtplaats waar ze het slachtoffer verorbert.
De ei-cocon wordt in de buisvormige vluchtplaats bewaakt door zowel het mannetje als het vrouwtje.


Genus Agelena


Agelena labyrinthica male

Tot dit genus behoren in deze streek drie soorten.
Ze leven op een horizontaal geweven web tussen het gras, struikgewas of boomwortels. Het kop-borststuk is plat en ze hebben lange harige poten.
De spin maakt een schuilplaats in een tweede buisvormige web in de buurt van het vangmatweb.

Agelena labyrinthica vrouw en man. De spin maakt haar web tussen lage vegetatie en struikgewas. Het wijfje bewaakt haar jongen tot zij sterft.

Agelena labyrinthica vrouw Agelena labyrinthica man
Agelena similis lijkt sterk op Agelena labyrinthica maar heeft een bruine streep op haar buik.
Agelena gracilens Agelena gracilens
Agelena gracilens Agelena gracilens
Agelena gracilens Agelena gracilens
Agelena gracilens Agelena gracilens
Agelena sp. Agelena sp.

Genus Tegenaria

Deze spin vindt vaak de dood in doeken, bezems en stofzuigers. Zij staat ook wel bekend als huisspin of renspin.
Elf soorten Tegenaria zijn er beschreven in NW-Europa. Bijna alle soorten maken een horizontale mat van fijn spinsel met een buisvormige schuilplaats aan één kant van de mat.
Van vrouwtjes die in woonhuizen leven is bekend dat ze meerdere jaren oud kunnen worden.
De spin brengt het overgrote deel van de tijd door op haar web. In de late zomer en de herfst gaat het mannetje op zoek naar een vrouwtje.
De langbenige spin jaagt ons dan soms de stuipen op het lijf als hij met grote snelheid door het huis rent.
Mannetjes brengen na de copulatie enkele weken door met het vrouwtje. Het vrouwtje bewaakt haar eizakjes tot de eitjes uitkomen en de jongen de moeder verlaten.


Tegenaria atrica heeft een lengte van 6 and 10 mm. De tekening is variabel.


Close-up van Tegenaria atrica onze huisspin


Tegenaria atrica in haar web

Tegenaria atrica

Deze spinnen leefden vroeger in en nabij grotten. Ze kunnen vrij snel voortbewegen op hun lange poten en leven van kleine lopende insecten die met hun poten verstrikt raken in het web.

 

Onder
Tegenaria atrica mannetje. Deze enorme spin werd gevonden in de kelder van het laboratorium waar ik werk. Let op de wespenkop op de achtergrond om een idee te krijgen hoe groot hij was.


Jongen na een vervelling. Let op de lege velletjes.

Tegenaria agrestris
Tegenaria agrestris ook wel bekend in de USA als Hobo spider. Zij wordt ook wel Tegenaria aggressive of 'agressieve huisspin' genoemd.
Deze spin is waarschijnlijk door de 'Pelgrim fathers' naar de USA gebracht en volgens verzonnen verhalen is hij geëvolueerd tot een agressieve spin
met een beet die weefselbeschadiging veroorzaakt.
Zij werd in 1930 voor het eerst ontdekt en is sinds 1960 in de 'Pacific North West' de meest algemeen voorkomende huisspin geworden omdat ze
daar bijna geen natuurlijke vijanden heeft. De spin Tegenaria gigantea schijnt haar enige vijand te zijn.
Zie ook: Hobo spider site. voor de enge verhalen
Recente gecontroleerde studies van Bennet en Vetter tonen aan dat de slechte verhalen over de spin onjuist zijn.
Vaak wordt de spin beschuldigd buiten de streken waar zij leeft wat al duidt op onjuiste beschuldigingen.
de boodschap van deze studie is:: "The hobo spider does not cause necrosis" of te wel "Tegenaria agrestris veroorzaakt geen necrosis (weefselbeschadiging)".

Tegenaria_parietina

Tegenaria_parietina

Tegenaria parietina man

Tegenaria parietina man

Tegenaria duellica (gigantea) ©Lionel Dabat

Tegenaria duellica by Mick Thomson
Tegenaria atrica Tegenaria atrica
Tegenaria atrica Tegenaria atrica
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea
Tegenaria ferruginea

Tegenaria silvestris

Tegenaria ferruginea

Tegenaria silvestris

Tegenaria ? man Tegenaria ? man

Genus Textrix

Textrix denticulata

Textrix denticulata. Dit prachtige spinnetje heeft een lengte van 6 - 8 mm. Ze is erg snel en lijkt op een wolfspin maar is te herkennen aan haar lange spintepels.

Textrix denticulata Textrix denticulata
Textrix denticulata Textrix denticulata
male

Ed Nieuwenhuys, 29 December 2011
2 Augustus 2011, December 24, 2008, 26 October 2005