Dwergspinnen

Familie Erigonidae

Terug naar start <------


Dit zijn kleine spinnetjes met een lengte van ongeveer 1 - 5 mm.
Omdat ze zo klein en daardoor slecht te herkennen zijn is er niet veel bekend van hun levenswijze.
Er zijn meer dan 200 soorten waarvan er in de Benelux al 150 bekend zijn.
Ze maken een matvormig webje en worden vaak gezien als ze aan het 'balonvaren' zijn. Door een draadje uit het achterlijf te laten komen worden ze door de wind, soms in grote hoeveelheden, meegevoerd.

Zie aan de luizen in de achtergrond hoe klein ze zijn.

Enidia bituberculataEnidia bituberculata

Erigone arcticaErigone arctica


Ed Nieuwenhuys, 1 maart 2003