Kraamwebspinnen en Grote wolfspinnen

Familie Pisauridae

Terug naar start <------


Pisaura mirabilis draagt haar ei-cocon met haar kaken

In Europa leven drie soorten Pisaura's in twee genera. Ze leven vaak in de buurt van water. In Engeland worden deze spinnen ook wel moerasspinnen genoemd.
Vrouwtjes kunnen 25 mm groot worden en de mannetjes ongeveer 12 mm. Deze spinnen kunnen op water lopen. Om de aandacht van een vis te trekken, steken ze een poot in het water en als de nieuwsgierige vis komt kijken, grijpt de spin hem.
In tegenstelling tot de Lycosidae (wolfspinnen) dragen grote wolfspinnen hun eizak met hun kaken in plaats van ze aan hun spintepels te bevestigen.

Vlak voordat de eieren uitkomen, weeft de moeder een tent van zijde om de eicocon. De eicocon wordt dan voor een gedeelte geopend en de moeder blijft waken bij de tent. De jongen blijven in de tent tot ze voor de eerste keer gaan vervellen.

Pisaura mirabilis jongen in hun kraamweb Dolomedes plantarius lopend over het water

Genus Pisaura

Dit is de enige soort in het genus en komt voor in heel Europa. Het is een vrij grote, 10 - 15 mm bruine spin met lange renpoten.
Zij wordt ook wel kraamwebspin genoemd. Pisaura mirabilis leeft niet per sé vlak bij water.
De kraamwebspin is een actief jagende spin die jaagt als een wolfspin. Ze grijpt haar prooi na een snelle achtervolging. Integenstelling tot de wolfspinnen jaagt zij niet in groepen.

Pisaura mirabilis
Pisaura mirabilis met een cocon Pisaura mirabilis met een cocon

Pisaura mirabilis
Pisaura mirabilis
Pisaura mirabilis bij haar nest met een cocon

Deze spinnen maken hun nest tussen het gras. Het nest heeft een diameter van ongeveer 10 cm.
Om te voorkomen dat het mannetje bij een toenadering opgegeten wordt zorgt het mannetje er voor dat hij een prooi, mooi in zijdedraad ingepakt, aan het vrouwtje aanbiedt. Als zij haar kaken vol heeft met het geschenk kan het mannetje zonder veel gevaar met haar paren
In juni of juli kan je de spin zien lopen met haar eizak, die ze stevig vasthoudt met haar kaken.
Vlak voordat de jongen uit het ei komen, spint de moeder een koepelvormige tent waarin zij de cocon hangt en bewaakt tot de jongen uitkomen.
De jongen blijven in het nest tot hun eerste vervelling

Pisaura mirabilis nest

<i>Pisaura mirabilis</i>


De spin kan gemakkelijk herkend worden aan de licht-gele streep op haar kop en de typische lichte flapjes naast haar ogen.
De kleur van de Pisaura mirabilis varieert van grijs tot bruin. Ze is tussen de 10 - 15 mm groot. In het midden van de zomer kunnen zij in grote getale aangetroffen worden op lage vegetatie.

<i>Pisaura mirabilis</i>

Er zijn veel verschillende varieteiten van Pisaura mirabilis.
Een paar voorbeelden:

Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis


Genus Dolomedes

Deze spinnen leven bij het water. Twee soorten zijn bekend. Het zijn erg grote spinnen en zij kunnen 25 mm lang worden zonder de poten. De spin vangt insekten, vissen en salamanders. Hun broedgewoonte is erg bijzonder. Als een moeder wordt gescheiden van haar eieren dan keert zij altijd terug naar de eieren ook al is zij 200 meter ervan verwijderd.

De spin leeft op vegetatie aan de rand van watertjes. Als zij gestoord wordt, verschuilt zij zich onder water tussen de planten. Ze kan wel een uur onder water blijven.
Ook de Pisauridae dragen de eicocon onder het lichaam en houden het vast met de kaken. Vlak voordat de jongen uitkomen wordt een tent van los spinsel om de eicocon gemaakt waarbij de spin de wacht blijft houden. Als de jongen uit hun kraamtent komen, zoeken ze een hogere en drogere woonomgeving, zoals bosjes en bomen.

Dolomedes plantarius lijkt erg op Dolomedes fimbriatus maar heeft minder duidelijke strepen.

Dolomedes fimbriatus

Dolomedes fimbriatus

Dolomedes fimbriatus

Dolomedes fimbriatus juveniel

Dolomedes fimbriatus

Dolomedes plantarius

Dolomedes fimbriatus

Dolomedes plantarius met eicocon

Dolomedes fimbriatus juveniel Dolomedes fimbriatus juveniel
Dolomedes plantarius man en vrouw met cocon  

Dolomedes plantarius

Dolomedes plantarius (let op zijn grootte in vergelijk met het brandnetelblad) Dolomedes plantarius man

Dolomedes plantarius

Dolomedes plantarius man


Ed Nieuwenhuys, 10 juli 2010
29 juli 2008, 1 maart 2003