Krabspinnen

Zie ook Familie Eusparassidae Familie Thomisidae

Terug naar start <------


Familie Philodromidae, Renspinnen

Tibellus oblongus


Genus Philodromus

De spinnen van dit genus kun je herkennen aan het feit dat het tweede paar poten langer is dan de andere poten. Ze zijn tussen de 3 en 7 mm groot, Het zijn 'stille' spinnen, die goed gecamoufleerd zijn. Als ze vluchten, rennen ze zijwaarts weg. Er kan een groot verschil zijn tussen mannetjes en vrouwtjes, zie de foto's van de Philodromus dispar. Bij andere soorten kunnen de verschillende sexen gelijk zijn.

Philodromus albidus
Philodromus albidus Philodromus albidus
Philodromus albidus Philodromus albidus

 Philodromus aureolus

Philodromus aureolus

Philodromus aureolus man. Philodromus aureolus vrouw.
Philodromus aureolus Philodromus aureolus
Philodromus aureolus man met zijn karakteristieke groene en paarse reflectiekleuren
Philodromus aureolus Philodromus aureolus
Philodromus aureolus vrouw Philodromus aureolus vrouw
Philodromus cespitum
Philodromus cespitum vrouw
Philodromus cespitum vrouw
Philodromus cespitum
Links vrouwtjes, boven en onder mannetjes

Philodromus dispar man

Philodromus dispar man

Philodromus dispar man


Philodromus dispar
man

 

Rechts een mannetje vlak voordat hij gaat balloonen, of te wel vliegen door de lucht ana zijn webdraad.
De jongen worden pas zwart van kleur na enkele vervellingen tot zij volwassen zijn.

 

 

   
Philodromus dispar vrouw Philodromus dispar vrouw
Philodromus emarginatus vrouw. Een spin met een lichtpaarse gloed en een vage tekening.
Sterk gelijkend op Philodromus aureolus en Philodromus cesptium.
Philodromus emarginatus man Philodromus emarginatus man
Philodromus histrio vrouw  
Philodromus rufus man. Philodromus rufus man.

 

Onbekende species

 
Philodromus ZZ007, ZZ008 en ZZ015.


Genus Tibellus

Tibellus oblongus vrouw Tibellus oblongus vrouw
Tibelus oblongus
Tibellus oblongus vrouw Tibellus oblongus man

Een mooie vliegensvlugge krabspin, die makkelijk herkend kan worden aan de twee vlekken en het langwerpige achterlijf. Er leven slechts twee soorten in NW-Europa.
Ze worden ongeveer 8 tot 10 mm groot en leven tussen hoog gras.


Genus Thanatus

Zeven soorten komen voor in NW-Europa. Zij hebhen een duidelijke hartvlek en leven op de grond tussen lage vegetatie. Ze worden nog wel eens verward met Philodromus en de wolfspin Alopecosa.

Thanatus arenarius Thanatus arenarius
Thanatus arenarius Thanatus arenarius
Thanatus alpinus
Thanatus alpinus Thanatus alpinus
Thanatus sp.
Thanatus species. Thanatus formicinus door Lionel Dabat
Thanatus ZZ226 Thanatus ZZ226

 


 Ed Nieuwenhuys, 19 juli 2016
20 februari 2010
9 Mei 2009
28 Juni 2007
2 Mei 2005