Hein de Bruin (IJlst, 22 maart 1899 - Amsterdam, 10 juni 1947) was een Nederlands dichter en prozaschrijver.
   
Dit is de pagina van Hein de Bruin, mijn grootvader van mijn moeders kant. Omdat veel van zijn werk onbereikbaar is geworden en al zijn drukwerk uit elkaar begint te vallen vond ik een goed moment om het werk dat in mijn bezit is gekomen te digitaliseren.
Deze pagina is een uitgebreidere versie van de Wikipedia-pagina.
Als een werk gescand is dan is dat te herkennen aan de blauw gedrukte tekst van het werk in de bibliografie,
bijvoorbeeld de brief: De brief, 1942, zonder naam en uitgever, Clandestiene uitgave, herdrukt in "Ebben en Ivoor"
Biografie
Hein de Bruin werd op 22 maart 1899 in IJlst, Friesland geboren. Hij was het enige kind van de scheepsmakersbaas Gerben de Bruin en Antje Bijlsma. Na een korte periode in Essen, Duitsland, verhuisde de familie naar Enkhuizen, waar zijn ouders een boekwinkel annex sigarenhandel dreven. Hein doorliep de lagere school en mogelijk de middelbare school. Hij wilde naar de kweekschool maar zijn vader verbood dit omdat deze geen brood in het beroep van leraar zag. Hij ging naar kantoor bij zaadhandel Sluis en Groot waar hij bevriend raakte met Harmen van der Leek, die in 1923 ťťn van de oprichters van Opwaartse Wegen zou zijn.
 In 1920 gaat hij werken bij de Incassobank in Amsterdam en in datzelfde jaar trouwt zijn vrouw Trijntje Neij. Hein zakt voor zijn akte middelbaar Duits en raakt daarna overspannen. In de tweede helft van de twintiger jaren ontwikkeld hij zijn schrijverschap. Vanaf 1927 publiceert hij columnachtige stukjes en proza in het blad "Stuwing". Vanaf 1928 publiceert hij in "Opwaartse Wegen" en andere tijdschriften van Protestantse aard. Begin dertiger jaren komt zijn literaire leven op gang en treedt hij toe tot de redactie van "Opwaartse Wegen" en breiden zijn contacten zich uit naar: Jan H. de Groot, Henk van Randwijk, Gerrit Kamphuis, W.A.P. Smit, P.J. Riseeuw en Klaas Hanzen Heeroma. Tegelijkertijd komt hij in contact met de gereformeerde kringen van het "Hersteld Verband" waar onder andere ds Jan Buskes, Smelik en Fedde Schurer aangesloten waren, en waartussen hij zich thuis voelde. In 1932 verscheen zijn eerste dichtbundel "Het ingekimde land". In 1934 verschijnt zijn roman "Wat blijft". In die tijd schrijft hij novellen, gedichten en kritische proza. In 1936 treedt hij toe de redactie van het tijdschrift "De Werkplaats", opgericht door ondermeer W.A.P. Smit en K.H. Heeroma dat in 1938 alweer fuseert met "Elkerlyc" dat een jaar later opgeheven wordt. In 1939 en tot de opheffing van het blad in 1940 is de Bruin weer redacteur van "Opwaartse wegen".  
Afbeelding:Hein-de-Bruin.png

Pseudoniem

H. van Drielst

Geboren

22 maart 1899

Overleden

10 juni 1947

Land

Nederland

Bekende werken

Het ingekimde land
Ebben en ivoor

Hein-de-Bruin-Trijntje-Ney-boot.jpg
Hein de Bruin met zijn vrouw Trijntje Neij
In 1939 en 1940 zoekt de Bruin tevergeefs naar een uitgever van zijn tweede roman "Verborgen omgang" In 1941 verschijnt zijn gedichtenbundel "Hernieuwd denken" en zijn novelle " 't Rad der geboorte". In die zelfde tijd werkt hij meer aan het vertalen van verzameld werk van Dickens voor uitgeverij Het Spectrum en in 1942 en 1943 aan de vertaling van Dickens' "Great expectations". In 1943 schrijft hij het verhaal "Van kracht to kracht"en zijn sonnettencyclus "De brief". Begin 1943 volgt zijn herdichting van het boek "Job".
In 1944 en 1945 schrijft hij het Bijbels drama "Paulus in Efeze" en in 1945 verschijnt zijn laatste bundel met losse gedichten, Ebben en ivoor".
In 1946 vertaalt hij Shelley's gedicht "Juliaan en Maddalo" en vertaalt hij "De grote scheiding"van C.S. Lewis.
In datzelfde jaar 1946 zag hij kans om van baan te veranderen en kon terecht bij het "Nationaal Instituut" waar prins Bernard voorzitter van was. De Bruin kwam in dienst als hoofd van de afdeling Pers en Publiciteit en zat tevens in de redactie van het jeugdblad "Met vlag en wimpel".
Toen het Nationaal Instituut werd opgeheven raakte hij in een depressie die hij nooit meer te boven kwam.
Het leven en werk is uitgebreid beschreven in het christelijk literair tijdschrift Bloknoot 2 Mei 1992
Ouderkerk aan de Amstel. Urbanuskerk
Links: De mogelijke plek waarvan geschilderd is

Uitzicht op de Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel, 1923
Hein-de-Bruin4.jpg Hein-de-Bruin3.jpg


De familie en de ouders van Hein in 1935

Gerben, Hein, Door, Gerda, Tiny, Annie, Trijntje, Antje

Premiere-aankondiging Coos van Hoboken
Schilderijen van Hein de Bruin  
Zeilboten gezien vanuit haven Enkhuizen, 1944 Kerkje in Hollum, Ameland
Zuiderkerk-ZuiderhavendijkEnkhuizen Zuiderkerk-ZuiderhavendijkEnkhuizen
Zicht op kerk in Enkhuizen? Zicht op Zuiderkerk vanaf Zuiderhavendijk in Enkhuizen
Roeiers
Molen Roeiers. Seine Parijs? 1940

Kerk Hollum Ameland
Kerkje Hollum Ameland
Ex libris ontworpen door H. Deen  

 

Bibliografie

PoŽzie:

Titel, Jaar, Uitgever, Opmerkingen

X        Het ingekimde land, 1932, Amsterdam, Uitgeversmaatschappij "Holland"

X        Kerstmis, 1938

X        John Donne, De wonderbare tweestrijd, 1939, La Corona, Gewijde sonnetten, Amsterdam, Marnix-pers, Vertaling sonnetten in samenwerking met met Fedde Schurer, GabriŽl Smit, Pieter Venemans en Theun de Vries

X        Hernieuwd herdenken, 1941, Amsterdam, Uitgeversmaatschappij "Holland",

X        De brief, 1942, zonder naam en uitgever, Clandestiene uitgave, herdrukt in "Ebben en Ivoor"

X        Job, 1945, Baarn, Bosch & Keuning N.V., episch gedicht, nog in bezettingstijd gedrukt. Herdruk in 1954.

X        Ebben en ivoor, 1945, Bayard Press, Half-clandestiene uitgave

X        Nagelaten gedichten, 1948,  ?,

X        Het ingekimde land en andere gedichten, 1976, Bosch & Keuning N.V., door W. Hazeu. Verzameling Het ingekimde land,John Donne, De wonderbare tweestrijd, Hernieuwd herdenken, Ebben en ivoor, Verspreide gedichten 1927-1947

Proza:

Titel, Jaar, Uitgever, Opmerkingen

X     Wat blijft, 1934, 's-Gravenhage, D.A. Daamens Uitgeversmaatschappij.

X     Schalm en scharnier, 1935, Kampen J.H. Kok N.V. 1936

X     De passagier ,1933, Opwaartse wegen 11,83 en 1936, Werk - Het boek der jong-protestants letterkunde, D.A. Daamen Uitgeverij maatschappij NV 's-Gravenhage, verhaal, pag 18-23

X     De verborgen omgang, 1936-1940, De Werkplaats 1, 481 en 2,433 en Opwaartse wegen 17,12, fragmenten in Ontmoeting 4,419-1950

X     Man en macht, 1938, Elckerlyc-boekjes no 2, Baarn, Bosch & Keuning N.V, Met tekeningen van Anton Pieck

X     't Rad der geboorte, 1941, 's-Gravenhage, D.a. Daamens Uitg. Mij, Met tekeningen van Henk Krijger. Genummerde oplage 300 ex.

X     Van kracht tot kracht, 1942, Schildpad-reeks no 8, Utrecht, J. Romijn, zomer 1943, Met een tekening van Toon van Ham. Clandestiene uitgave

X     De wondere weerstand, 1929-1935, vierde druk, GF Callenbach, Nijkerk, illistraties Cor Alons

X     De grote Scheiding, 1946, Amsterdam, W. ten Have, 1947

Toneel:

Titel, Jaar, Uitgever, Opmerkingen

X     Paulus in Efeze, 1946, Bosch & Keuning N.V. (Programma van de uitvoering)

X     Schalm en scharnier, 1935, Kampen J.H. Kok N.V. 1936

Brieven:

X     In 'Vier vrienden' (1971) van Jan Buskes staan brieven van Hein de Bruin aan Jan Buskes.

X      In "Opwaartse wegen" Schrijversprentenboek 28 pag 81, (1989) staat een brief van Hein de Bruin aan Roel Houwink van 9 maart 1936.

X     In 'Bloknoot' van mei 1992 staan brieven afgedrukt van Hein de Bruin aan Bert Bakker, J.J. Buskes en Gerrit Kamphuis. Ook staan er brieven in aan Hein de Buin van Klaas Hendrik Heeroma, GabriŽl Smit en Gerrit Kamphuis.

X     Brief aan W.A.P. Smit 29 mei 1947

X     Brief aan Derk 22 december 1944

X    Brief aan Derk 29 januari 1945

Studies

X     Studie over H.Marsman naar aanleiding van zijn laatste bunder "Tempel en Kruis"

X    Aantekeningen over een bundel verzen met titel: De Nieuwe Dag en verschillende opzetjes 1942

X    Handgeschreven gedicht Troost

Vertalingen

X     Gedichten van Fedde Schurer (onder andere "Troost" en "Taboe") uit het Fries.

X     Het gedicht "Danse Macabre" van Gerben Brouwer uit het Fries.

X     "Great expectations" van Charles Dickens (1942 -1943)

X     De sonnetten van Shakespeare, onder andere gepubliceerd in [Ad Interim"]] (juni 1945).

X     Shelley, "Juliaan en Maddalo" (1947).

X     C.S. Lewis, "De grote scheiding" (1947).

X     Gedicht van Francis Jammes: "Gebed, met de ezels, om het hemelrijk te mogen binnengaan" in "Tenzij gij mij zegent", verzameld door J.W. Schulte Nordholt (1960)

Bronnen, noten en/of referenties:

Knipsels in PDF:

Boeken Leeuwarder courant 28okt1971-09dec1976

Een aangevochtene Ad den Besten

Hein de Bruin - Diverse krantenknipsels

Hervormd-Nederland-13november1976

Hervormd-Nederland-22Aug1987
Literama-januari1977      DR. J.J. BUSKES:  HEIN DE BRUIN HEEFT SCHERPER DAN WIJ ALLEN GEZIEN WAAR HET IN DE BIJBEL OM GAAT
ND-variant-Za4Dec1976
Radio NCRV aankondiging
Schrijver Friese Afkomst

Trouw-23mrt1989 Het verlangen naar verzuiling

Fragment (nog uitzoeken waar vandaan en jaar)

Andere bronnen:

*  Ontmoeting, Letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, 1e jaargang, no.10-11, juli-augustus 1947, pag 321-325

Ontmoeting, Letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, 2e jaargang, no.2, 1947, pag55-66

Ontmoeting, Letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, Hein de Bruin nummer  4e jaargang, no.9, juni-juli 1950, pagina 385 Ė 390

X   Verantwoording en Ontmoeting

X   Levensbericht - K. Heeroma - Omslag - Ontmoeting-4dejaargang-No 9-juni-juli-1950

X   Hein de Bruin in gesprek - K. Heeroma

X   Henk Krijger - Hij en Ik - Ontmoeting-4dejaargang-No9-juni-juli-1950 ---- Hij en ik als tekst

X   Levensbericht - K. Heeroma - Omslag - Ontmoeting-4dejaargang-No 9-juni-juli-1950

X   De verborgen omgang - Hein de Bruin 1936 - 1940

X   Bibliografie - Hein de Bruin

Bloknoot, christelijk literair tijdschrift, no 2, mei 1992

Dr. J.J.Buskes, Vier vrienden, 1971, Semper Agendo N.V. Apeldoorn 

Bentveugels van Enkhuizen, Bert van der Veen, Vereniging Oud Enkhuizen in 2006

Internet links

http://www.schrijversinfo.nl/bruindehein.html

Cor Kint - Werk, Leven, Omgeving

 

Graf op zorgvliet, Amstelveen. Originele graf Hein en zijn vrouw Trijntje en gedenksteen na ruimen van het graf

 

Ed Nieuwenhuys, 5 april 2019
21 november 2017,10 December 2013, 27 december 2012, 23 september 2012 , 5 Augustus 2012 , 20 februari 2011, 17 April 2009, Maart 2009 , Februari 2009, September, 2007

E-mail: Klik hier
<-- Naar startpagina